0 kommentarer on Rapport från styrelsemöte 30:e juni