Blog Image

Rapport från styrelsemöte 30:e september

  • Skapat av sfadmin
  • Den 19 oktober, 2021

Vid styrelsemöte antogs delårs redovisningen per den 31 augusti 2021.

Rekrytering gällande projektledare för projektet Flerpartssamverkan som berör alla 7 kommuner är klar. Maja Walterbo kommer att påbörja sin anställning som projektledare 1 januari 2022 och projektet kommer att pågå under 2 års tid.

Protokoll Styrelsemöte SFSL 210930

Share
0 kommentarer on Rapport från styrelsemöte 30:e september
X