Blog Image

Samordnings- förbundet söker ny förbundschef

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • Den 4 december, 2020

Nu söker vi en förbundschef till Samordningsförbundet Södra Lappland.

Samordningsförbundets huvudsakliga uppdrag är att underlätta för medlemmar i samverkan inom rehabiliteringsområdet kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. Insatserna kan vara förberedande, till exempel kartläggningar och utredningar, eller direkta, till exempel olika behandlingar och utbildningar. Huvuddelen av de finansierade aktiviteterna ska avse insatser till enskilda individer och bygga på gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar. Samordningsförbundet skall också verka för en fortsatt utveckling av den lokala samarbetsgruppen LSG.

Som förbundschef är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda och samordna verksamheten utifrån styrelsens anvisningar, bereda ärenden till styrelsen och verkställa beslut. Du medverkar i den lokala samverkansgruppens arbete, vid utredningar och förslag till samverkansprojekt samt stödjer samverkan mellan aktuella parter.

Läs mer på Arbetsförmedlingens platsbank…

Share
0 kommentarer on Samordnings- förbundet söker ny förbundschef
X