Aktuellt

Blog Image

Sammanträdesplan styrelsen 2023

 • Skapat av sfadmin
 • Den 16 januari, 2023
Nu är 2023 sammanträdesplan fastställd. Datum och tema på styrelsemötena hittar ni här och i kalendern. Onsdag 15 mars – årsredovisning Onsdag 5 april – val av ordförande vice ordförande Torsdag 4 maj – heldag med styrelsemöte och planeringsdag fysisk träff Onsdag 28 juni – internkontrollplan Torsdag 28 september – delårsredovisning Torsdag 30 november – verksamhetsplan och […]
Läs mer
Share
Blog Image

Verksamhetsplan för 2023-2025

 • Skapat av sfadmin
 • Den 21 december, 2022
Nu finns vår nya verksamhetsplan att läsa på hemsidan. Verksamhetsplaner och andra styrdokument finner du under menyn Dokument / Styrdokument, policies. Verksamhetsplan SFSL 2023-2025
Läs mer
Share
Blog Image

Rapport från styrelsemöte 6:e oktober

 • Skapat av sfadmin
 • Den 24 november, 2022
Vägen vidare, projekt mellan 5 kommuner Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele har startat augusti 2022. Projektet riktar sig till individer som uppbär ekonomiskt bistånd och har en oklar arbetsförmåga. En väg vidare ska utreda arbetsförmåga hos individer och utifrån bedömd arbetsförmåga stötta och hjälpa individen till egen försörjning, projektet pågår under perioden augusti 2022 […]
Läs mer
Share
Blog Image

Rapport från styrelsemöte 30:e juni

 • Skapat av sfadmin
 • Den 22 augusti, 2022
Vägen vidare, projekt mellan 5 kommuner Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele kommer att starta 29 augusti, mer info kommer. Protokoll Styrelsemöte SFSL 220630
Läs mer
Share
Blog Image

Verksamhetsplan för 2022-2024

 • Skapat av sfadmin
 • Den 17 januari, 2022
Nu finns vår nya verksamhetsplan att läsa på hemsidan. Verksamhetsplaner och andra styrdokument finner du under menyn Dokument / Styrdokument, policies. Verksamhetsplan SFSL 2022-2024
Läs mer
Share
Blog Image

Rapport från styrelsemöte 19:e november

 • Skapat av sfadmin
 • Den 6 december, 2021
Vid styrelsemöte antogs verksamhetsplanering och budget för 2022. Vid styrelsemöte tog styrelsen beslut att beredningsgruppen byter namn till strategiska samverkansgruppen. Protokoll Styrelsemöte SFSL 211119
Läs mer
Share
Blog Image

Rapport från styrelsemöte 30:e september

 • Skapat av sfadmin
 • Den 19 oktober, 2021
Vid styrelsemöte antogs delårs redovisningen per den 31 augusti 2021. Rekrytering gällande projektledare för projektet Flerpartssamverkan som berör alla 7 kommuner är klar. Maja Walterbo kommer att påbörja sin anställning som projektledare 1 januari 2022 och projektet kommer att pågå under 2 års tid. Protokoll Styrelsemöte SFSL 210930
Läs mer
Share
Blog Image

Rapport från styrelsemöte 18:e juni

 • Skapat av sfadmin
 • Den 29 juni, 2021
Vid styrelsemöte 18 juni avtackade styrelsen Stig-Lennart Karlsson som Förbundschef för Samordningsförbundet  Södra Lappland. Stig-Lennart tackades för mycket gott arbete inom samordningsförbundet och styrelsen önskar honom en bra pensionering. Protokoll Styrelsemöte SFSL 210618
Läs mer
Share
X