Aktuellt

Blog Image

Rapport från styrelsemöte 23:e april

  • Skapat av sfadmin
  • Den 26 maj, 2021
Styrelsen informeras om att de 260 000 kr i extramedel som man beslutat att tilldela medlemskommunerna nu börjats betala ut. Protokoll Styrelsemöte SFSL 210423 Årsredovisning 2020
Läs mer
Share
Blog Image

Marlene Fällgren – ny förbundschef

  • Skapat av sfadmin
  • Den 26 mars, 2021
Den 1:a juni så tillträder Marlene Fällgren tjänsten som ny förbundschef. Hon kommer närmast från en tjänst som enhetschef inom IFO:s verksamhet i Lycksele kommun. Välkommen Marlene! 🙂
Läs mer
Share
Blog Image

Samordnings- förbundet söker ny förbundschef

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • Den 4 december, 2020
Nu söker vi en förbundschef till Samordningsförbundet Södra Lappland. Samordningsförbundets huvudsakliga uppdrag är att underlätta för medlemmar i samverkan inom rehabiliteringsområdet kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. Insatserna kan vara förberedande, till exempel kartläggningar och utredningar, eller direkta, till exempel olika behandlingar och utbildningar. Huvuddelen av de finansierade […]
Läs mer
Share
Blog Image

Rapport från styrelsemöte 26 mars 2020

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • Den 11 juni, 2020
Vid dagens möte avhandlades årsredovisningen för 2019, styrelsen fastställde årsredovisningen och överlämnade den till revisionen. Läs hela protokollet här…
Läs mer
Share
X