Blog Image

Rapport om exempel på insatser med fantastiska resultat

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • Den 13 april, 2016

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt.

Ett framväxande tema är hur insatserna betonar arbe­tet med att möta människor, på riktigt, i sina resurser samt hur ledarskap från samordningsförbund och lokala myndighetsföreträdare tillsammans möjliggör en långsiktig och samordnad välfärd särskilt riktad till dem som allra mest kan dra nytta av den.

Fortsätt läsa


Indikatorprojektet, ”Rapporter, Övrigt Material

(Däribland övriga rapporter i NNS rapportserie om samordningsförbundens inflytanden)

[table id=”15″ hide_columns=”2,3″ responsive=”tablet” filter=”tbl_nns_rapportserie”]

Share
0 kommentarer on Rapport om exempel på insatser med fantastiska resultat
X