Gruppdeltagare, LSG

  • Inger Sundin, Verksamhetschef
  • Anita Bjuhr, Verksamhetschef
  • Gunilla Pettersson, Samordningsansvarig
  • Stig-Lennart Karlsson, förbundschef
  • Mari-Louise Lundqvist, Omsorgschef
  • Eva Sandgren, Chef, Socialförvaltningen
  • Ulrika Westergren, Verksamhetsansvarig
  • Lars Ekberg, Personalchef
  • Lennart Melin, Chef, Arbetsmarknadsenheten
X