Utbildningsinsats

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Utbildningsinsats

Inom det område förbundet har sin verksamhet sker ofta förändringar, det kan vara allt från förändrade ekonomiska förutsättningar till nya rön och ändrade arbetssätt. Därför kommer en satsning på utbildning att genomföras under året. Personal hos alla förbundets medlemmar som direkt eller indirekt arbetar med förbundets målgrupper kan komma i fråga. För detta avsätts även medel för att koordinera denna utbildningssatsning för att uppnå största effektivitet och resursutnyttjande. Digitala tjänster behöver utvecklas inom förbundet både kunskapsmässigt men även tekniskt, även detta ska inrymmas i denna insats

Verksamhetsdetaljer

X