Arbetsmarknadstorgens måluppfyllelse – Impact Index

För uppföljning av Arbetsmarknadstorgen används Impact Index som övergripande indikator. Impact Index är ett betydelsefullt inslag i Arbetsmarknadstorgens sociala redovisning och därmed modellen för uppföljning av samverkansplattformarna. Med indexet sammanfattas torgens värdeskapande i samhället.

Index är ursprungligen latin och betyder pekare medan impact används som ett begrepp för den påverkan en organisation har på samhället och dess medborgare. Impact Index visar måluppfyllelse i procent i förhållande till förbundets mål, och indikatorer i den sociala budgeten. Indexet ger en samlad bedömning av måluppfyllelsen och kan jämföras med årets resultat, ”den sista raden” i ett ekonomiskt bokslut.

Impact Visaren nedan pekar på den det sammantagna påverkan som arbetsmarknadstorgen uppnått:

Arbetsmarknadstorgen 2022

 

Impact index i sin helhet 2022
Förbundets styrelse har i den sociala budgeten för 2022 fastlagt 21 mål samt 99 indikatorer som man bedömer att på ett relevant sätt beskriver den förväntade samhällspåverkan som man med den finansiella samordningen vill uppnå.
Förbundet vill med verksamheten som helhet uppnå Impact Index 70. Det vill säga att de viktade indikatorerna summerade värde (244) ska som minst nås till 70 %.
Utfallet blev impact-värdet 171. Det vill säga man har nått 70 % måluppfyllelse (111/177).
Förbundet nådde exakt på årets resultat, Impact Index 63, under verksamhetsåret 2022.

Impact Index alla siffror