Om Samordningsförbundet Umeåregionen
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västerbotten samt Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Bjurholms kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli bestående av en förbundschef, biträdande förbundschef samt en administratör. Förbundet bildades 2005 under namnet Samordningsförbundet Umeå och har sedan successivt växt i och med att Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och senast Bjurholm blivit medlemmar i förbundet och därmed också bytt namn till Samordningsförbundet Umeåregionen.
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av medlemmarna. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Samordningsförbundet verkar utifrån visionen att bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen genom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling. Denna vision ska förverkligas via integrerad jämlik samverkan, där parterna med gemensamt ansvar och till så stor del som möjligt egna resurser bidrar till att visionen uppfylls.

Skarmavbild 2023 03 14 kl. 20.26.54