Förbundschefen om verksamhetsåret 2022

Enligt lagen om finansiell samordning ska Samordningsförbundet svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna inom förbundet. Som svar på detta redovisar Samordningsförbundet Umeåregionen för sjätte året ett socialt bokslut för Arbetsmarknadstorgen i Umeåregionen. Detta innefattar Ungdomstorget, Vuxentorget och Samordningsteamen i Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm.

2022 har till viss del präglats av pandemin dock i betydligt mindre omfattning än tidigare år. Mycket har gått tillbaka till det normala än om allt inte blir som tidigare.  Reformeringen av arbetsmarknadspolitiken och då framför allt Arbetsförmedlingen har nu pågått i flera år. Det har varit en svår period då en samverkanspartner förändrats i grunden och kraftfullt minskat sina resurser i det lokala samverkansarbetet.  Läget har varit ansträngt men i slutet av året har det dock förbättrats. Det går nu att se konturerna på den nya Arbetsförmedlingen och därmed går det också att omstrukturera arbetsformerna för att passa det nya läget.

Vad gäller pandemins påverkan på arbetsmarknaden har det skett en snabb återhämtning till nivåer som är under de som var före pandemin.  Västerbotten har rikets lägsta arbetslöshet där samtliga av Umeåregionens kommuner ligger kring 4 % (Enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna). Sjukpenningtalen är på relativt låga nivåer, än om man kan se en viss ökning under året. Andelen människor som är beroende av försörjningsstöd är mycket lågt i förbundets medlemskommuner. Dock finns det en variation mellan kommunerna i alla ersättningsformer än om det även finns gemensamma mönster och utmaningar. Totalt sett har samtliga av Umeåregionens kommuner den lägsta andelen människor som är försörjda av offentliga ersättningar sedan 2014, förmodligen åtskilligt mycket längre tillbaka än så men data saknas för att veta det med säkerhet.

Kombinationen av högt förändringstryck i medlemsorganisationerna och att det s.k. matchningsgapet ökar är en utmaning i samverkan. Detta gör dock vårt arbete allt viktigare nu och i framtiden.

Med dessa ord lämnar jag med spänning över vårt sociala bokslut till er läsare.

Mikael rund e1666100213644

Mikael Holmlund
Förbundschef
Samordningsförbundet Umeåregionen