2015 års Verksamhetsplan och budget fastställd

  • Den 29 december, 2014

Samordningsförbundets styrelse beslutade den 28 november att anta 2015 års Verksamhetsplan och budget.

Förbundet fortsätter att stödja de långsiktiga samverkansformerna Ungdomstorget, Steget Vidare och Primärvårdsamverkan (NAFS). Vidare beslutade styrelsen att stödja Stödstruktur för socialt företagande och Ungas övergång från skola till arbetslivet. Sedan tidigare beslutades att utvecklingsprojekten Matcha och Hikikomori fortsätter även 2015.

Nytt för i år är att förbundet kommer att prioritera ledarskapsutveckling i samverkan.

Ta del av Verksamhetsplan 2015–2017 och Budget 2015–2017sidan för styrdokument och policies.

Share
0 kommentarer on 2015 års Verksamhetsplan och budget fastställd
X