Analysgruppen

Analysgruppens uppdrag

Gruppens uppdrag är att beskriva hur livssituationen ser ut på ett övergripande plan för de människor som kommer i kontakt med förbundets medlemmar och som står utanför den reguljär arbetsmarknad av något skäl. Detta avser människor som uppbär försörjning i trygghetssystemet men kan även i vissa fall röra människor utan offentlig ersättning, till exempel ofrivilligt hemmasittande.

 

Analysgruppens sammansättning

Förbundschef

Biträdande Förbundschef

Verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen

Samverkansansvarig Försäkringskassan

Ledningskoordinator Arbetsmarknadsenheten Umeå kommun

Statistiker Socialtjänsten Umeå kommun

Skolstrateg Umeå kommun

Kriminalvården – Christer Skaghammar