Strategiska samverkansgruppen

Som stöd till förbundet finns en samverkansgrupp bestående av chefstjänstemän från Samordningsförbundets huvudmän. Strategiska samverkansgruppen kan dels själva initiera aktiviteter/projekt, dels verka för att andra funktioner/verksamheter hos respektive huvudman initierar aktiviteter/projekt som stödjer syftet med förbundet.

Strategiska samverkansgruppen är även ett stöd/bollplank för förbundschefen.


 

Region Västerbotten

Helena Jönsson

Sara Oscarsson Hannuksela

Umeå kommun

Viviann Dannelöv Nilsson

Helén Andersson

Åza Hortell

Försäkringskassan

Christoffer Andersson

Arbetsförmedlingen

Anders Hahlin

Vännäs kommun

Ulrica Westerlund

Robertsfors kommun

Jhonas Nilsson

Nordmaling

Andreas Witt

Vindeln

Karina Wahlberg

Bjurholm

Staffan Berggren

Förbundschef

Mikael Holmlund