Strategiska samverkansgruppen

Som stöd till förbundet finns en samverkansgrupp bestående av chefstjänstemän från Samordningsförbundets huvudmän. Strategiska samverkansgruppen kan dels själva initiera aktiviteter/projekt, dels verka för att andra funktioner/verksamheter hos respektive huvudman initierar aktiviteter/projekt som stödjer syftet med förbundet.

Strategiska samverkansgruppen är även ett stöd/bollplank för förbundschefen.


 

Region Västerbotten

Pia Björk

Umeå kommun

Viviann Dannelöv Nilsson

Helén Andersson

Försäkringskassan

Manita Hedenljung

Arbetsförmedlingen

Anna-Britta Antonsson

Vännäs kommun

Ulrica Westerlund

Robertsfors kommun

Magnus Hansson

Nordmaling

Ann-Sofie Appelblad

Vindeln

Karina Wahlberg

Bjurholm

Karin Gothefors-Linder

Förbundschef

Mikael Holmlund

 

X