Nyhet

Tertialrapport 1 2019

Styrelsen antog den 30 november 2018 en verksamhetsplan för 2019 års verksamhet. Förbundets verksamhet är indelat i sex samverkansplattformar....
Läs mer

Medlemssamråd 9 mars 2018

Enligt Finsamlagen ska förbundsstyrelsen hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större.
Läs mer
X