Nyhet

Blog Image

Medlemssamråd 9 mars 2018

Enligt Finsamlagen ska förbundsstyrelsen hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större.
Läs mer
X