GDPR

Information om hur Samordningsförbundet Umeåregionen behandlar personuppgifter

Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt.
Den här informationen har till syfte att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ge en övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som Samordningsförbundet Umeåregionen är personuppgiftsansvarig för.

Informationen syftar också till att ge information till de som samordningsförbundet behandlar personuppgifter om (registrerade), så att de kan ta till vara sina rättigheter.

Den här informationen omfattar inte den behandling av personuppgifter som sker inom samordningsförbundets rent administrativa verksamhet.

Se dokument nedan.

Samordningsförbundet Umeåregionen och GDPR