Aktuellt

Kommande ESF-utlysningar

  • Den 29 december, 2014

Fokus för ESF är att bidra till att fler människor kommer i arbete eller kan behålla ett arbete. De ansökningar som kommer att godkännas, ska visa på långsiktighet, kunna omsättas och implementeras i praktiken, samt visa på vad man vill göra på tre nivåer:

  • Individnivå,
  • Organisationsnivå och
  • Strukturell nivå.

Stora genomarbetade och väl förankrade projekt prioriteras. ESF i Sverige meddelar att de första utlysningarna beräknas komma i mitten på januari.

För dig som vill veta mer finns uppdaterad information kring praktiska frågor i samband med en ansökan.


Mer information: www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/

Bilaga: Broschyr, Europeiska Socialfonden 2014–2020

Share
0 kommentarer on Kommande ESF-utlysningar
X