Kontakt

Samordningsförbundet Umeåregionen

Besöksadress

Sveagatan 8
901 84, Umeå

Postadress

c/o Umeå kommun, AMI
Skolgatan 31A
901 84, Umeå

 

Mikael Holmlund, förbundschef

Tel: 070-592 83 77
E-post: mikael.holmlund@umea.se

 

Katarina Hansson, biträdande förbundschef

Tel: 070-315 55 14
E-post: katarina.hansson@umea.se

 

Johanna Långdal Persson, administratör

E-post: johanna.persson@umea.se

 

Sofia Lundberg, ekonom

Tel: 090-16 51 17
E-post: sofia.lundberg@umea.se

X