Myndighetsspecifika insatser

Samordningsförbundet har sammanställt ett länksystem med direktlänkar till myndighetsspecifika insatser inom området arbete, hälsa och försörjning som finns beskrivna på förbundsmedlemmarnas egna hemsidor.

Länkarna till insatserna finns redovisade under respektive myndighet , Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting.

Syftet med länksystemet är att skapa en samlad översikt över förbundsmedlemmarnas reguljära verksamheter där anställda och förtroendevalda hos de fyra myndigheterna och andra intressenter snabbt kan få tillgång till viktig information på olika hemsidor.

 

Logotyp, Arbetsförmedlingen

Allmän information

Information om Arbetsförmedlingens roll och ansvar inom arbetsinriktad rehabilitering

Om Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens insatser för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens specialister och specialfunktioner

Arbetsförmedlingens insatser för personer som lämnat sjukförsäkringen

Allmänt om Etablering av vissa nyanlända

Allmänt om arbetsmarknadspolitiska program

Fakta

Faktablad över Arbetsförmedlingens insatser A–Ö

Broschyrer

Att ha en synnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att vara döv i arbetslivet

Myndighetsgemensam skrift samordnad rehabilitering

 

Logotyp, Försäkringskassan

Allmän information

Information om Försäkringskassans roll och ansvar inom arbetsinriktad rehabilitering

Om Försäkringskassan

För privatperson

För arbetsgivare

Tandvården<

Sjukvården

Myndigheter och samarbetspartner

Fakta

Redigera

Övergripande om socialförsäkringen

En enklare sjukförsäkringsprocess

Kurprojektet

Aktivitetsförmågeutredningen (AFU)

Översikt över Försäkringskassans faktablad

Övergripande om samverkan

Övergripande om finansiell samordning

Information om Försäkringskassans samarbete med Arbetsförmedlingen

Information om Försäkringskassans rehabiliteringsåtgärder

Broschyrer

Översikt Försäkringskassans broschyrer

 

Logotyp, Västerbottens läns landsting

Allmän information

Om Västerbottens läns landsting

Vård och hälsa

Folktandvård

Primärvård

Fakta

Hitta rätt i vården

Kliniker och mottagningar

Hälsocentraler och sjukstugor

Regler och rättigheter

Funktionshinder

Hälsa och livsstil

Läkemedel

Smittskydd

Provtagning och labb

Företagshälsovården

Broschyrer

Bra att veta om hälso- och sjukvården i Västerbotten 2013

X