Överenskommelser

Här kan du hämta den överenskommelse som träffats mellan samordningsförbundets medlemmar. Överenskommelse ska uppfylla två krav. Den ska dels vara en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner och dels vara en handlingsplan och budget för Samordningsförbundet.

Överenskommelse 2023 Umeåregionen

Överenskommelse 2023 Umeåregionen

BILAGA 1 Samverkansmål

BILAGA 1 Samverkansmål

BILAGA 2 Organisering av samverkan – ledning och styrning

BILAGA 2 Organisering av samverkan – ledning och styrning

BILAGA 3 Samordnade individprocesser

BILAGA 3 Samordnade individprocesser

BILAGA 4 Systematisk analys samverkansinitiativ och gemensam komp.utv

BILAGA 4 Systematisk analys samverkansinitiativ och gemensam komp.utv

BILAGA 5 Parternas åtaganden

BILAGA 5 Parternas åtaganden