Överenskommelser

Här kan du hämta den överenskommelse som träffats mellan samordningsförbundets medlemmar. Överenskommelse ska uppfylla två krav. Den ska dels vara en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner och dels vara en handlingsplan och budget för Samordningsförbundet.