Aktuellt

Blog Image

Medlemssamråd 9 mars 2018

  • Den 27 januari, 2018

Enligt Finsamlagen ska förbundsstyrelsen hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Den 9 mars hålls medlemssamråd för de tre förbunden i Västerbottens län.

Share
0 kommentarer on Medlemssamråd 9 mars 2018
X