2015 års möjliggörande arbetsgivare

  • Den 10 november, 2015

Priset delas ut till årets möjliggörande arbetsgivare under psykeveckan i Umeå. Priset går till en arbetsgivare som visat ambition och förmåga att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning i deras strävan att bli delaktig i arbetslivet.

DELA står för delaktighet i arbetslivet för personer med psykiskt funktionsnedsättning. Arbetsgruppen för DELA tar emot nomineringar och utser varje år en vinnare. Gruppen består av representanter från Psykiatriska kliniken- NUS, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten Umeå kommun samt Samordningsförbundet Umeå–Vännäs.

Psykeveckan i Västerbotten är ett återkommande arrangemang varje år kring folkhälsoproblemet psykisk ohälsa. Psykeveckans målsättning är att öka medvetenheten och kunskapen i samhället kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter i livet. Programmet för hela psykeveckan finns att ladda ner på www.socialpsykiatri.se.

Årets pristagare är Snö och Sjö i Umeå AB. Motiveringen låter;

Snö och Sjö AB är en arbetsgivare som ställer realistiska krav på prestation, ger utrymme till anpassningar och ser hela människan.

Share
0 kommentarer on 2015 års möjliggörande arbetsgivare
X