Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden, 2007–2014

  • Den 15 september, 2015

I den första editionen av NNS rapportserie görs en sammanställning av det samhällsekonomiska resultatet av insatser inom samordningsförbunden med fokus på finansiell samordning, som utvärderats under perioden 2007–2014.

Fortsätt läsa


Övriga rapporter

Övriga rapporter i Nationella Nätverket för Samordningsförbunds rapportserie om samordningsförbundens inflytande

Share
0 kommentarer on Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden, 2007–2014
X