Hur märker vi att det blir bättre?

  • Den 15 september, 2015

I den andra editionen av NNS rapportserie finns sex rapporter samlade som beskriver arbetet med att ta fram indikatorer inom den finansiella samordningen.

Rapporterna ger var och en svar på frågan om vad som är indikatorprojektets utgångspunkt och alla ger sin version på de första och nästkommande stegen av processen.

Fortsätt läsa


Övriga rapporter

Övriga rapporter i Nationella Nätverket för Samordningsförbunds rapportserie om samordningsförbundens inflytande

Share
0 kommentarer on Hur märker vi att det blir bättre?
X