NAFS – primärvårdssamverkan

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

NAFS bedrevs som utvecklingsprojekt mellan maj 2007 och december 2012. Samordningsförbundet finansierade då tjänstemän på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten för att delta i resursteamen på Hälsocentralerna i Umeåregionen samt några av klinikerna på Norrlands universitetssjukhus. Från och med 2013 fortgår verksamheten i form av en överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet.

Varje huvudman har angett vilka uppgifter de ska göra inom ramen för den uppbyggda samverkansstrukturen. Samordningsförbundet har åtagit sig att vara sammankallande för styrgruppen, ansvara för uppföljning, finansiera ett seminarium per år samt ha två träffar per år med handläggarna som deltar i resursteamen.

 

Genomförande

Se “Dokument”

 

Resultat

Samordningsförbundet kan inte uttala sig om resultat för deltagarna. Det främsta resultatet med det utvecklingsprojekt som initialt bedrevs är att det gett en samverkansstruktur som alla parter idag håller mycket högt. Just att bygga hållbara strukturer måste ses som Samordningsförbundens viktigaste uppgift.

 

Dokument

Verksamhetsdetaljer

  • PartnersArbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna; Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vindeln och Västerbottens läns landstings primärvård samt några kliniker på NUS
  • StyrgruppMikael Holmlund; Samordningsförbundet Umeå–Vännäs, Mikael Broman; Försäkringskassan, Björn Norberg; Arbetsförmedlingen, Anders Hahlin; Arbetsförmedlingen, Leif Karlsson; Umeå kommun, Tommy Henfridsson; Västerbottens läns landsting, Maria Carlsson; Västerbottens läns landsting och Curt Edlund; Samordningsförbundet Umeå–Vännäs
  • MålgruppNAFS målgrupp är bred där det gemensamma för alla som aktualiserad via NAFS är att de har behov av sammahållna insatser för att återgå eller finna ett arbete
  • KontaktpersonMikael Holmlund, 090-16 41 16, 070-592 83 77
X