NAFS – primärvårdssamverkan

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

NAFS – Närsjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Socialtjänst är en organisationsstruktur för rehabiliteringssamverkan. Ingående parter är Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsterna i Umeåregionen. Viktigt betona att NAFS inte är en gemensam rehabiliteringsorganisation utan rehabiliteringsinsatserna görs i respektive myndighets ordinarie verksamhet

Behovet av samverkande insatser, personer som behöver stöd från flera parter i sin rehabiliteringsplanering effektiviseras i NAFS strukturen. NAFS jobbar i team och leds av rehabiliteringskoordinator på samtliga hälsocentraler i Umeå med kransar samt hand och plastik, psykiatrin i Umeå och stressrehabilitering. NAFS bygger nätverk vilket skapar snabbare kontaktvägar in i respektive myndighet, ger smidigare flöden, skapar förståelse och kunskap om varandras roller vilket är till gagn för den enskildes rehabilitering.

NAFS omfattar idag 19 hälsocentraler och tre kliniker, NAFS är organiserad under en lokal styrgrupp där samordningsförbundets förbundschef fungerar som sammankallande och ordförande. Styrgruppens uppdrag är att underlätta flödet för NAFS teamen och består av representanter från respektive myndighet med ”chefsmandat” vilket är viktigt för att få tyngd i styrgruppsarbetet.

Målgrupp för NAFS är individer i arbetsför ålder som har eller riskerar en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt i behov av samordnade insatser för att komma närmare eller åter i arbete.

Syftet är att skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

I NAFS strukturen arbetar man tätt i samverkan men samtidigt utifrån den egna organisationens uppdrag och de lagar, regler och förordningar man där inom har att förhålla sig till. Det handlar om att göra det bästa för varje individ utifrån de förutsättningar som finns. Samverkansarbetet förutsätter då att alla har respekt för varandras kunskap, professioner och individuella uppdrag.

Verksamhetsdetaljer

  • PartnersArbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna; Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vindeln och Region Västerbottens primärvård samt några kliniker på NUS
  • StyrgruppMikael Holmlund (ordförande), Samordningsförbundet. Mikael Broman, Försäkringskassan. Anders Hahlin, Arbetsförmedlingen. Ann-Kristine Andersson, Umeå kommun. Marine Sturesson, Region Västerbotten. Ulrika Nordström, utvecklingsledare.
  • MålgruppNAFS målgrupp är bred där det gemensamma för alla som aktualiserad via NAFS är att de har behov av sammahållna insatser för att återgå eller finna ett arbete
  • KontaktpersonMikael Holmlund, 070-592 83 77
X