Sjukskrivna arbetslösa

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

I statistiken ser vi att andelen arbetslösa ökar markant med längden på sjukfallen. Det kan bero på att arbetslösa har svårare att kvalificera sig för sjukpenning eftersom de bedöms mot normalt förekommande arbete från dag 1 i sjukfallet och därmed kan antas ha svårare aktivitetsbegränsningar från början. Det kan också bero på att arbetslösa har svårare att komma tillbaka under en sjukskrivning än en person som är anställd där en arbetsgivare har ett uttalat rehabiliteringsansvar.

Försäkringskassan och regionen behöver tillsammans hitta sätta att aktualisera arbetslösa tidigare i sjukfallet. Utreda möjligheter att aktualisera till insatser även där det pågår en medicinsk behandling. Göra en gemensam grundanalys med en hälsocentral och en avdelning på psykiatrin. Utarbeta en fungerande metod med hjälp av analysen och sedan testperiod på en HC och en avdelning på psykiatrin. Hur kan Försäkringskassan och vården hitta en fungerande kommunikation som kortar ledtider, startar insatser tidigare?

Öka samverkan kring arbetslösa sjukskrivna, ta in kunskap även från andra parter. Vad behöver göras? Starta med Workshop kring arbetet med arbetslösa sjukskrivna där REKO, handläggare Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen deltar.

Samordningsförbundet behöver vara delaktig i detta med administrativt stöd, facilitera grundanalys och workshop.

Verksamhetsdetaljer