Blog Image

Projektet Hälsofrämjande Etablering avslutas

  • Den 26 november, 2020

Projektet Hälsofrämjande Etablering börjar nu att närma sig sitt slut. Den sista tiden har vi haft extra mycket fokus på implementeringsfrågor och samverkansprocesser. Hälsoskolan hade sin sista klass i september och totalt har vi haft 12 grupper. Alla deltagare har varit mycket nöjda och vi ser att hälsoskolan har varit en viktig pusselbit för att öka hälsolitteraciteten hos många deltagare som antingen saknar eller har en kort skolbakgrund från sitt hemland.

Övriga projektaktiviteter fortsätter i stort sett som planerat. Arbetsmarknadskonsulenterna på Vuxentorget arbetar vidare med våra deltagare och för tillfället är det cirka tjugo deltagare som finns där. Grön etablering startar sin fjärde grupp i början av december och denna aktivitet kommer glädjande nog också implementeras och finnas kvar efter projektslut. Vägledningsinsatsen som Arbetsförmedlingen haft i projektet har tyvärr påverkats en del av den omorganisations som pågår. Konsekvenserna av detta blev att ett tjugotal deltagare inte hinner få någon vägledning inom projektet. Dock gjordes en prioritering och de deltagare med störst behov kommer att få ett vägledningssamtal innan projektet avslutas.

Slutrapport

Slutrapport Hälsofrämjande etablering

Share
0 kommentarer on Projektet Hälsofrämjande Etablering avslutas
X