Samordningsförbundets 10-årsjubileum!

  • Den 9 april, 2015

Samordningsförbundet fyller 10 år och därför bjuder styrelse in till jubileumskonferens den 18 maj.

Den finansiella samordningen inom ramen för Samordningsförbund har växt fram lokalt runt om i landet och är idag en kraft att räkna med som välfärdsbyggare. Det finns idag 83 Samordningsförbund och de täcker cirka 230 av landets kommuner. För varje år startas nya Samordningsförbund och/eller att nya kommuner ansluter till de befintliga förbunden.

Konferensens huvudtalare är nationalekonomen Ingvar Nilsson som har långvarig erfarenhet av att forska om samverkan och dess effekter. Ingvar har följt Samordningsförbunden nära under de tio år som de funnits och är en god inspiratör vad gäller den fortsatta utvecklingen av finansiell samordning.

För ytterligare information och anmälan klicka här!

Share
0 kommentarer on Samordningsförbundets 10-årsjubileum!
X