Socialt företagande

Samordningsförbundet Umeåregionen delfinansierar sedan 2013 Stödstruktur för socialt företagande. Projektet syftar till att underlätta kontakter och stöd till personer, företag eller organisationer som vill starta Sociala företag i Umeå och Vännäs kommun. Genom projektet ska också medvetenheten om socialt företagande öka i regionen.

Projektet ska även bidra med feedback på affärsidéer och affärsplaner rörande socialt företagande.

För mer information besök www.socialtforetagande.eu

 

STÖDSTRUKTUR FÖR SOCIALT FÖRETAGANDE

Projektet STÖDSTRUKTUR FÖR SOCIALT FÖRETAGANDE i Umeå och Vännäs kommun har nu avslutats. Vi tackar alla våra samarbetspartners och sociala företag för mycket gott samarbete. Utvecklingen fortsätter nu inom permanenta verksamheter och vi hänvisar till nedanstående kontaktpersoner för ytterligare information.

Umeå kommun

Företagsfrågor – Näringslivsservice
Peter Juneblad
Epost: peter.juneblad@umea.se
Tel: 070-225 72 15

Vännäs kommun

Företagsfrågor – Näringslivskontoret
Johan Hedvall
Epost: jonas.hedvall@vannas.net
Tel: 070-336 74 73

Frågor angående projektet – Vännäs arbetsmarknad
Annika Jansson
Epost: annika.jansson@vannas.se
Tel: 0935-141 38

Samordningsförbundet Umeåregionen

Mikael Holmlund
E-post: mikael.holmlund@umea.se
Tel: 070-592 83 77

X