Blog Image

Socialt revisionsseminarium 20 mars 2018

  • Den 27 februari, 2018

Samordningsförbundet kommer för första gången att publicera ett socialt bokslut för hela verksamheten. Vi kommer också att publicera delbokslut för Ungdomstorget, Steget vidare och var och en av kranskommunerna. På seminariet kommer också bakgrundsdata om våra målgrupper att presenteras.

Vi har länge sökt effektmått som är tillräckligt robusta för att göra öppna jämförelser och som tar hänsyn till helheten och inte enbart ohälsa, arbetslöshet eller ekonomiska bistånd, var för sig. Om måttet håller vet vi nu hur Umeå står sig i relation till Lund, vi vet hur Vännäs står sig i förhållande till Nordmaling och vi vet hur många som finns i transfereringssystemet totalt i Danderyd såväl som i Robertsfors. Vi kan också redovisa mått på ”utanförskap” ner på valkretsnivå i samtliga av våra kommuner. Allt detta baserat på bearbetade data från SCB.

Har kan du ladda ner inbjudan:

Inbjudan socialt revisionsseminarium 2018

Share
0 kommentarer on Socialt revisionsseminarium 20 mars 2018
X