Styrelsen har beslutat om verksamhetsplan för åren 2018-2020

  • den 1 december, 2017

Den 30 november fattade styrelsen beslut om verksamhetsplan för de närmast kommande åren. I planen framgår att Samordningsförbundet fortsätter satsa på Unga i form av vår Ungdomsplattform i Umeå. Vuxna äldre än 25 år i nya Vuxentorget. Primärvårdssamverkan ska fortsätta utvecklas i form av NAFS. Insatser ska prövas för att motverka ohälsa i kontaktyrken samt fortsatt utveckling av de samverkansstrukturer som finns i kranskommunerna. Samordningsförbundet satser också på sektorsövergripande kompetensutveckling för båda medarbetare och ledare.

Verksamhetsplan för åren 2018-2020

Dela:
0 kommentarer on Styrelsen har beslutat om verksamhetsplan för åren 2018-2020
X