Blog Image

Välkommen till en halvdag inom temat våld i nära relation

  • Den 21 januari, 2020

Samordningsförbundet Umeåregionen bjuder tillsammans med sina medlemmar in dig till en spridningskonferens inom temat Våld i Nära Relation.

Våld i Nära Relation är ett folkhälsoproblem som påverkar hälsan och därmed också arbetsförmågan.

Konferensen är en del i Samordningsförbundens regeringsuppdrag att genom samverkan verka för ökad upptäckt av våld.

Målet är att bidra till förändring, som gynnar de individer vi är till för, samt samhället i stort.

Länk till inbjudan


Varmt välkomna!

Mikael Holmlund, Katarina Hansson

Samordningsförbundet Umeåregionen

Share
0 kommentarer on Välkommen till en halvdag inom temat våld i nära relation
X