Blog Image

Välkommen till socialt revisionsseminarium

  • Den 29 januari, 2019

De flesta organisationer har både ekonomiska och sociala mål. De ekonomiska är lätta att mäta, men det är svårare med de sociala. Social redovisning är en metod för att planera, mäta och utvärdera de sociala målen i en organisation. Under åren har Samordningsförbundet tagit fram en intressentanalys, en social budget, mått och indikatorer. På detta sätt kan vi mäta sociala mål på ett sätt som vi inte har kunna göra tidigare.

2017 tillämpade vi social redovisning för första gången på hela förbundet såväl som för Ungdomstorget och respektive kranskommun. Vi lärde oss en hel del på detta och ambitionen denna gång är att göra detsamma men denna gång även för Vuxentorget.

Syftet med seminariet är dialog och lärande runt metoden och resultaten i sin helhet.

Tidpunkt:
Fredag den 1 mars klockan 08.30-12.00

Plats:
Nolia (lokal anges på anslagstavlan vid entrén)

Målgrupper:
Samordningsförbundets styrelse, beredningsgrupp samt styrgrupper, utvecklingsledare, koordinatorer och personal i plattformarna.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe/smörgås samt lunch.

Anmälan senast 2019-02-22 till johanna.persson@umea.se

Share
0 kommentarer on Välkommen till socialt revisionsseminarium
X