Blog Image

Viktigt att fortsätta upprätthålla samverkan

  • Den 1 april, 2020

Styrgruppen för Umeå kommer fortsättningsvis ha avstämningsmöten varje torsdag kl. 15 fram till sommaren.

Budskapet är att det är viktigt att upprätthålla samverkan och strukturen i plattformarna.

  • Alla parter förhåller sig till sin organisations riktlinjer i Corona-frågan.
  • Beredning av nya personärenden fortsätter som vanligt.
  • Sista beredning före sommaren är den 11/6 och första i efter sommaren är den 13/8.
  • Målet är att alla ska ha planering inom 14 dgr. Och påbörjat insats inom 90 dgr.
  • Insatserna kan vara förberedande och motivationsinriktade insatser
  • Under denna ovissa tid är det viktigt att ha tät kontakt och uppföljning med deltagarna.
  • Digitala kontakter är att föredra, men förutsättningarna avgör om det är möjligt.
  • Studiespåret blir extra viktigt.
Share
0 kommentarer on Viktigt att fortsätta upprätthålla samverkan
X