Topp

Arkiv | Dokument

2014 års årsredovisning klar!

I årsredovisningen redovisas bland annat förvaltningsberättelse med resultatredovisning inklusive insatser för målgrupperna och måluppfyllelse, organisationsbeskrivning, styrelsens och revisorernas arbete samt viktiga händelser, kommentarer till 2014 års ekonomiska resultat samt resultaträkning och balansräkning m.m.

Fortsätt läsa
Framsida, Rapport, NNS, 2015:2

Rapport om användningen av indikatorer i samordnad rehabilitering och samverkan mellan myndigheter!

I NNS rapportserie har även en rapport; Hur märker vi att det blir bättre?, om framväxten och användningen av indikatorer i samordnad rehabilitering och samverkan mellan myndigheter publicerats. Temat är aktuellt även för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös del mot bakgrund av att samordningsförbundet styrelse den 5 mars beslutade att vara med i det pilotprojekt kring indikatorer som […]

Fortsätt läsa
X