Beredningsgruppen

Beatrice Axelsson

Skellefteå kommun
Mobil: 073-065 17 81

Birgitta Lindström

Utbildning och arbetsmarknad
Mob: 070-396 52 07

Camilla Andersson

Region Västerbotten
Mob: 076-105 15 70

Daniel Näsström

Försäkringskassan
Mob: 010-111 54 31

Jens Lidberg

Individ- och familjeomsorgen
Mob: 070-492 55 44

Joel Hedlund

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
Mob: 0730-64 75 31

Linda Larsson

Individ- och familjeomsorgen
Växel: 0910-73 50 00

Therese Melander

Arbetsförmedlingen
Tel: 010-486 81 61
Växel: 0771-60 00 00

Sisay Berhanu Shifraw tf

Skellefteå kommun
Växel: 0910-73 50 00