Samordningsförbundet
Skellefteå – Norsjö
AKTUELLT
Kolla in våra verksamheter
Samordningsförbundet
Skellefteå – Norsjö
Blog Image

Stoppa våldet

  • Skapat av Monica Widman Lundmark
  • Den 5 maj, 2021
Detta händer hos Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö inom pilotprojektet Stoppa våldet – ett regeringsuppdrag till samordningsförbunden för att upptäcka våld. Stoppa våldet Stöd och service är ett lokalt projekt med myndighetssamverkan i Skellefteå inom ramen för pilotprojektet Stoppa Våldet som pågår året ut (2021). Projektledare är Annika Wennerström, enhetschef för Daglig verksamhet. Lena Stenvall som är anställd […]
Blog Image

BIP-metoden har betydelse för samordnat stöd till arbete

  • Skapat av Monica Widman Lundmark
  • Den 9 mars, 2021
Samordningsförbundet Halland har arbetat drygt ett år enligt den danska BIP-metoden som skapat samsyn kring vad som har betydelse för att människor med komplexa problem ska komma i arbete skriver Samordningsnytt i februari 2021. Läs mer i Samordningsnytt och på finsam.se!
Blog Image

NNS-nytt skriver om regeringsuppdraget om att upptäcka våld

  • Skapat av Monica Widman Lundmark
  • Den 10 december, 2020
Regeringsuppdraget till NNS om att upptäcka våld uppmärksammas i senaste numret av NNS-nytt. “Ta del av det angelägna arbete som sker i samordningsförbunden genom att läsa detta Nyhetsbrev. Sök vidare på länkar och sprid brevet till andra”, säger Marie Svensson, ordförande NNS: NNS-nytt nr: 3 – 2020

Anita Kruse Fran ord till handling

Hur ställer vi frågan om våld och står kvar?

Det är viktigt att ta fram bra strukturer och frågeställningar för att fråga om våldsutsatthet och att chefer och högsta ledningen i en organisation är utbildade om våld för att sedan utbilda resterande personal och implementera ett arbete för att upptäcka våld. Samordningsförbundets tredje poddavsnitt av Från ord till handling är ett samtal mellan Monica Widman Lundmark, förbundschef, och Anita Kruse, sakkunnig i våldsfrågan på NNS och regeringsuppdraget Stoppa Våldet. Samtalet handlar även om tankar kring att vi måste prata mer om våldsutsatthet bland unga och samband som finns mellan att bli våldsutsatt som barn och sedan som vuxen samt vilka långvariga konsekvenser våldet kan få.

Podden finns där poddar finns. Exempelvis på Spotify:

tis25maj09:30- 12:00Beredningsgrupp för Sf SN:s Styrelse09:30 - 12:00

ons9jun10:00- 15:00Styrelsemöte10:00 - 15:00

Våra finansierade insatser

X