Socialt företagande

Rådgivare inom den sociala ekonomin

2016-03-01 – 2017-12-31

Organisation/resurser

För att bidra till start och utveckling av arbetsintegrerade sociala företag drevs projektet Rådgivare inom den sociala ekonomin av Samordningsförbundet i samverkan med Coompanion Nord som vardera finansierade 50 % av en rådgivartjänsttjänst åren 2016 – 2017.

Målgrupp och mål

Juridisk person som ska starta socialt företag, målsättningen är fler personer i egen försörjning.

Arbetssätt/processer

En rådgivare arbetade i projektet med att utveckla stöd till företag inom den sociala ekonomin, med rådgivning, påverkansarbete, informationsspridning, stöd till befintliga företag och omvärldsbevakning.

Norsjö Fixeria är ett arbetsintegretat företag, ASF, som startats av en grupp personer efter att ha fått rådgivning inom projektet. Den andra gruppen som också fick rådgivning under 2016 har ännu inte startat någon verksamhet. Rådgivaren har även haft ett antal rådgivningar med personer som vill starta företag inom ramen för samhällsentreprenörskap. Två lite större ASF har planer att starta, men rådgivningsinsatser har ännu inte påbörjats. Startsträckan för ASF är generellt längre än för andra företag, då detta alltid innebär både arbetsintegrering och vinstdrivande verksamhet.

För att informera om rådgivning och stöd har rådgivaren även deltagit i event, starta eget-mässor och jobbmässor. Två föreläsningar har anordnats i syfte att inspirera entreprenörer att start upp arbetsintegrerade sociala företag eller på annat sätt göra gott i samhället. Björn Söderbergs föreläsning i april lockade 140 personer och till Soledad Piñero Misas föreläsning den 15 september kom 85 personer. Projektet Smart Tillväxt och Coompanions projekt Arena Social Innovation har också samverkat för att främja sociala innovationer.

Rådgivaren uppger att det långsiktiga arbetet börjat bära frukt. Fler känner till begreppen sociala företag, social ekonomi och samhällsentreprenörskap. Samarbetet med företagsfrämjande aktörer har gjort att fler blivit medvetna om dessa affärsidéer som syftar till att förändra samhället. En form av draknäste för utveckling av sociala innovationer har startats. Ett första sådant Social Buissness Board har genomförts där fem antagna fått pitcha sina idéer inför en jury bestående av representanter för olika företagsfrämjande aktörer. På så vis knyts aktörerna närmare varandra och idébärare får relevant och framåtsyftande feedback på sina affärsidéer.