NNS

Rapport om exempel på insatser med fantastiska resultat

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • Den 1 april, 2016

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt.

Samverkande framgångsfaktorer

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • Den 15 september, 2015

Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov.

Rapport om användningen av indikatorer i samordnad rehabilitering och samverkan mellan myndigheter!

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • Den 16 mars, 2015
I NNS rapportserie har även en rapport; Hur märker vi att det blir bättre?, om framväxten och användningen av indikatorer i samordnad rehabilitering och samverkan mellan myndigheter publicerats. Temat är aktuellt även för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös del mot bakgrund av att samordningsförbundet styrelse den 5 mars beslutade att vara med i det pilotprojekt kring indikatorer som […]

Rapport om samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden!

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • Den 16 mars, 2015
Nationella Nätverket för Samordningsförbunds, NNS, har publicerat en rapport som handlar om samhällsekonomiska resultat av insatser – totalt 58 insatser sedan 2007 – som landets samordningsförbund medverkat i. Insatserna har utvärderats av Payoff Utvärdering och Analys AB. De tre samhällsekonomiska utvärderingar som Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö deltagit i ingår även i rapportunderlaget. En ny samhällsekonomisk utvärdering kommer […]