Kartläggning av unga vuxna

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om projektet

Kartläggning av unga vuxna 20–24 år utan gymnasieexamen och som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen

Syftet med kartläggningen är att ta fram en beskrivning över en förbättrad samverkansmodell mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, framförallt vad avser långvarigt försörjningsstöd.

På sikt ska kartläggningen leda till långsiktigt hållbara metoder och rutiner, arbetsfrämjande insatser som kan underlätta vägen till en egen försörjning för individer och hushåll i Skellefteå och Norsjö.

Kartläggning av unga vuxna 20-24 år. Enligt regeringsbeslut i maj 2015 hade personer med ofullständiga betyg tid på sig att under år 2016 slutföra gymnasieexamen och ta ut slutbetyg.

För att informera var och en om vad de behövde komplettera med startades projektet i december 2015 av VUX och Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arbetsförmedlingen. Av de 627 personer som kontaktades hade 222 slutbetyg från gymnasiet. Cirka ¼ av dem med samlat betygsdokument eller studiebevis tog chansen att läsa in betyg för att ta ut en examen/slutbetyg under projektets gång.

Strax innan projektet avslutades i december 2016 kom regeringen med nytt beslut om att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till 1 juli 2020. Arbetssättet i projektet är implementerat i ordinarie verksamhet.

 

Slutrapport

 

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2015-12-01 – 2016-12-31
  • ProjektägareSkellefteå kommun
  • SamverkansparterSkellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting
  • Styrgrupp-
  • MålgruppUnga 20-24 år utan gymnasieexamen som inte är anmälda som arbetssökande eller befinner sig i socialkontorets verksamheter
  • KontaktpersonLeif Löfroth; E-post: ; Tel. 0910-73 50 00
  • Hemsida-
X