SPIRA – Anställningskompetens

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

SPIRA – Anställningskompetens är ett ESF-projekt som drivs av Medlefors folkhögskola i samverkan med Arbetsförmedlingen i Skellefteå, Försäkringskassan i Skellefteå och Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.

Projektet erbjuder individuell handledning, schemalagda aktiviteter, studiebesök, praktik och studier för personer som varit arbetslösa mer än 1 år eller varit sjukskrivna i minst 6 månader.

SPIRA – Anställningskompetens fokuserar på att stärka deltagarnas självförtroende och motivera dem till bättre hälsa och att förändra sin livssituation. Syftet är att genom effektiva samverkansformer mellan arbetsgivare och projektdeltagare öka möjligheterna till anställning.

Projektet bygger på den framgångsrika SPIRA-modellen som går ut på att stödja deltagare i utveckling av motivation, hälsa och självförtroende. Se övrigt material och utvärderingsrapporter från tidigare SPIRA-projekt.

 

Genomförande

Den som är intresserad av att delta i projektet kontaktar sin handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten och lämnar in en ansökan. SPIRA – Anställningskompetens har en kontaktperson på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen som ansvarar för sin verksamhets kölista till projektet. Projektet tar in deltagare var åttonde vecka.

Vid inskrivning får deltagaren tillgång till en personlig handledare. Tillsammans upprättas ett schema efter den enskilde deltagarens behov och förutsättningar.

Projektet består av följande insatser (urval):

Individuell vägledning – Deltagarna har återkommande träffar med sin handledare och får möjlighet till stödjande och utvecklande personliga samtal

Hälsa – Deltagare får genom projektet stöd med att utveckla sin egen motivation, psykiska och fysiska hälsa och självförtroende

Kontakt med arbetsgivare – Deltagarna får hjälp med att skriva CV, personligt brev, presentation, boka besök och kontakta arbetsgivare

Arbetsprövning – Deltagarna får utifrån sina förutsättningar och behov möjlighet till praktik, arbetsträning och andra insatser i syfte att öka möjligheterna till anställning.

 

Resultat

SPIRA – Anställningskompetens har genom företagsfrukostar och handledarträffar utvecklat ett nära samarbete med arbetsgivare och anställda.

Projektet har som mål att minst 250 personer ska ta del av insatserna och att 50 % av deltagarna efter avslutat projekt ska ha fått jobb eller påbörjat studier. Medlefors räknar med att nå dessa mål när projektperioden avslutas 31 januari 2014.

Mellan augusti 2011 och oktober 2013 har 239 personer passerat SPIRA – Anställningskompetens. 50 % har gått vidare till arbete eller studier, 38 % till praktik och 12 % blev återremitterade.

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2011-08-01–2014-12-31
  • ProjektägareMedlefors folkhögskola
  • SamverkansparterMedlefors folkhögskola, Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen i Skellefteå, Försäkringskassan i Skellefteå, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
  • StyrgruppLotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Åsa Vallin; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Leif Löfroth; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting; Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
  • MålgruppPersoner mellan 18–64 år som varit arbetslösa mer än 1 år eller varit sjukskrivna i minst 6 månader.
  • KontaktpersonJeanette Carlsson, projektledare, 0910-575 00, 070-575 13 67
  • Hemsidawww.medlefors.se/projekt/projektoversikt/spira-anstallningskompetens, http://spira-anstallningskompetens.blogspot.se
X