SPIRA – Integration

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

SPIRA – Integration är det enda renodlade integrationsprojektet i Skellefteå. Det är ett ESF-projekt som bedrivs i samverkan mellan Medlefors folkhögskola, Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen i Skellefteå och Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.

Projektet har fokus på språkutveckling, svensk kulturkompetens och integrering samt arbetar även mycket med jämställdhet.

Syftet är att integrera deltagarna i det svenska samhället och att föra dem närmare anställning på svenska arbetsmarknaden.

Målgruppen är kvinnor och män med utländsk bakgrund som klarat av C- eller B-nivå på SFI. Språknivån kan således variera från analfabeter till de som klarat D-nivå på SFI.

 

Genomförande

Deltagare kommer in i projektet via anvisning från Arbetsförmedlingen eller socialkontoret. Målgruppen omfattar både utrikes födda med uppehållstillstånd som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsansvar och utrikes födda där etableringsansvaret åvilade kommunen enligt tidigare lagstiftning.

I samband med intaget eller under trepartssamtalet med anvisad myndighet de första veckorna upprättas ett individuellt schema för deltagaren.

Förutom svensk språkundervisning får deltagarna läsa samhällskunskap/entreprenörskap, data, arbetsmarknad/utbildning och tillgång till mentortid med svensk pedagog och motion/hälsa. De får även individanpassad coachning varje vecka.

Projektet består av följande insatser (urval):

Svenska – Deltagaren läser och lär sig svenska språket utifrån sina egna förutsättningar

Kulturkompetens – Deltagaren får kunskap om kommunikation, regler, kroppspråk, attityder och andra kulturaspekter i syfte att integreras i det svenska samhället

Jämställdhet – Deltagare får ta del av viktig jämställdhetsutbildning

Ett steg närmare egen försörjning – Målet är att deltagarna under projektet ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva genom anställning, eget företagande eller studier

 

Resultat

Sedan starten i augusti 2012 och oktober 2013 har 74 personer passerat SPIRA – Integration. Av dessa har 18 personer gått vidare till jobb, 19 gått vidare till utbildning och cirka 30 avancerat till en högre språknivå på SFI.

Många deltagare har under projektets gång gjort framsteg i form av förbättrat självförtroende och ökad öppenhet.

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2012-08-01–2015-02-28
  • ProjektägareMedlefors folkhögskola
  • SamverkansparterMedlefors folkhögskola, Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen i Skellefteå, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
  • StyrgruppLotta Qvarnlöf, Försäkringskassan, Åsa Vallin, Arbetsförmedlingen, Per Bergman, Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert, Gymnasiekontoret, Leif Löfroth; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
  • MålgruppKvinnor och män med utländsk bakgrund
  • KontaktpersonLinda Carstedt, projektledare, 0910-575 00, 072-526 35 40
  • Hemsidawww.medlefors.se/projekt/projektoversikt/spira-integration
X