Samverkansgrupp

Representanter

Arbetsförmedlingen

Mattias Lindh, sektionschef
E-post: mattias.lindh@arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan

Christoffer Andersson, enhetschef sjukförsäkring Västerbotten
E-post: christoffer.andersson@forsakringskassan.se

Region Västerbotten

Anna Dahlgren, verksamhetschef
E-post: anna.m.dahlgren@regionvasterbotten.se

Dorotea kommun

Jeanette Öststorm, Dorotea IFO-chef
E-post: jeanette.oststorm@dorotea.se

Lycksele kommun

Lars Lindmark, verksamhetschef
E-post: lars.lindmark@lycksele.se

Malå kommun

Anna-Karin Horney, utvecklings- och arbetsmarknadschef
E-post: anna-karin.horney@mala.se

Sorsele kommun

Sara Johansson, enhetschef
E-post: sara.johansson@sorsele.se

Storuman kommun

Rebecca Georgsson, IFO-chef
E-post: rebecca.georgsson@storuman.se

Vilhelmina kommun

Chatarina Vesterlund, arbetsmarknadshandläggare
E-post: chatarina.vesterlund@vilhelmina.se

Åsele kommun

Lena Lindgren, IFO-chef
E-post: lena.lindgren@asele.se

Möteskalender

Inga kalenderhändelser

X