Utbildning

Samordningsförbundet i södra Lappland erbjuder sina medlemmar utbildningar som syftar till att ge medarbetare kunskap om samverkan.

I utbildningarna som förbundet tillhandlahåller får vi mer kunskap om varandras arbete. Vi får inspiration och förståelse för vårt ibland komplexa och fantastiska välfärdssamhälle. Vi byter erfarenheter och träffar kollegor från andra verksamheter.