Ansök om medel hos Samordningsförbundet

Som medlem i Samordningsförbundet i Södra Lappland har du möjlighet att ansöka om samverkansmedel.

Förbundet kan finansiera insatser inom rehabiliteringsområdet som stödjer utvecklingen av effektivare arbetssätt. Dessa ska vara långsiktiga och ha som mål att skapa bestående förbättringar av medlemmarnas stöd som blir till nytta för enskilda individer. Finansieringen från samordningsförbundet kan avse både kortare och längre insatser. Långsiktiga insatser utgör mer än 12 månader.

 

Övergripande utgångspunkt för samordningsförbundets insatser är att:

  • verka för att medborgare vid behov ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva,
  • finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat,
  • verka för en långsiktigt hållbar samverkan mellan förbundets parter.

 

Syftet med samverkansmedel:

  • Aktiviteter och insatser inom rehabiliteringsområdet som är till nytta för att den enskilde ska komma närmare egen försörjning, få arbete, börja studera och/eller uppnå högre livskvalitet.
  • Aktiviteter och insatser som bidrar till en effektivare samverkan och ett bättre resursutnyttjande mellan myndigheterna.

 

Målgrupp för insatser är personer i förvärvsaktiv ålder (16-65 år) som är i behov av samordnade insatser.

 

Beredning och beslut:

Ansökan fylls i enligt blanketten här nedan och skickas därefter till:

Samordningsförbundet Södra Lappland
C/O Lycksele Kommun
921 81 LYCKSELE

 

Förbundschefen administrerar och bereder ansökan tillsammans med beredningsgruppen för beslut i förbundsstyrelsen.

Berdningsgruppens sammanträden 2024:
Måndag 27 maj
Måndag 16 september
Måndag 18 november

Har du frågor om ansökning av medel, kontakta förbundschef Marlene Fällgren.

Ansökan om medel: Ansökan om medel från Samordningsförbundet Södra Lappland – Ifyllningsbar