Psykisk hälsa Arbetsliv 2.0

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 syftar till att rusta chefer och medarbetare på Individ och familjeomsorgen i Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Arjeplogs kommun och Piteå kommun för att stärka möjligheten till ett hållbart arbetsliv samt tydliggöra helhetsgrepp och ledarskapets hälsofokus. I ESF-projektet genomförs utbildningar, föreläsningar och handledning i ämnen kopplade till psykisk ohälsa med effekter på individ-, organisations- och projektnivå. Arbetssättet präglas av ett förebyggande perspektiv, skräddarsydda insatser, evidensbaserade metoder och kunskap, fokus på chefsnivå och ledning samt ambitionen att skapa långsiktigt hållbara resultat.

Projektet är baserat på lärdomar från det tidigare ESF-projektet Psykisk hälsa Arbetsliv som pågick perioden mars 2018 till och med februari 2020.

Målgrupp

Totalt ca 580 deltagare från deltagande kommuner/avdelningar: chefer, chefer för chefer, första linjens chefer och nyckelpersoner i personalfrågor med flera medarbetare.
Målgruppens fördelning:
Piteå kommun: 260 personal (195 kvinnor 65 män)
Skellefteå kommun: 25 personal (17 kvinnor 9 män)
Norsjö kommun: 30 personal (22 kvinnor 8 män)
Arjeplog kommun: 270 personal (200 kvinnor 70 män).

Läs mer om projektet, se länk: psykiskhalsaarbetsliv.com

Kontakt

Åsa Forssell, och Lena Stenvall,

 

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2020-09-01 - 2022-12-31
  • ProjektägareSamordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
  • SamverkansparterSkellefteå kommun (IFO), Norsjö kommun, Arjeplogs kommun och Piteå kommun.
  • StyrgruppAnna Kaltenegger, Arjeplog kommun, Inger Johansson, Norsjö kommun, Eva Degerman, Piteå kommun, Linda Larsson, Skellefteå kommun och Joel Hedlund, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö (ordförande)
  • MålgruppDeltagande kommuners/avdelningars chefer och nyckelpersoner i personalfrågor och medarbetare, totalt ca 580 medarbetare och chefer.
  • KontaktpersonÅsa Forssell, och Lena Stenvall,