MIPS

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

MIPS

Förbundet har under ett antal år finansierat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Regionen och Malå kommuns samverkansarbete gällande personer som står långt från arbetsmarknaden/studier med motsvarande 1,5 tjänst. Arbetssättet som används i projektet heter IPS, Individual Placement and Support eller individuell anställning och stöd. En modell som är internationellt utvärderad och evidensbaserad. Stödet bygger på en långsiktighet i form av kontakter och samtal. Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och gett goda resultat för individer med psykisk ohälsa. Under 2020 kommer denna verksamhet att fortsatt finansieras av förbundet.

Verksamhetsdetaljer