SÖKA

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

SÖKA

SÖKA – Samverkan för Ökad Kompetens och Analysförmåga är ett ESF-projekt som drivs i samverkan mellan samtliga fyra Samordningsförbund i Övre Norrland – Södra Lappland, Södra Norrbotten, Umeåregionen samt Skellefteå Norsjö – där Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö står som projektägare.

 

Samordningsförbunden i Övre Norrland ser ett behov av att i samverkan med sina medlemsparter skapa en ökad kunskap om sin målgrupp, dvs personer 16-64 år i behov av samordnat stöd från minst två myndigheter. Detta för att framgent kunna erbjuda mer effektiva och välriktade insatser i syfte att fler ska kunna nå målet om arbete eller studier.

 

Samordningsförbunden i Övre Norrland och dess medlemsparter ska i detta projekt förstärka sin kapacitet gällande analyser av sina målgrupper. Detta sker genom att varje deltagande Samordningsförbund startar upp en analysgrupp bestående av representanter från dess medlemsparter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region och kommuner).

 

Man kommer även att utveckla samverkan mellan analysgrupperna, i syfte att skapa jämförbarhet och att bygga gemensam kunskap. Detta blir ett viktigt bidrag till ökat arbetskraftsdeltagande och stärkt kompetensförsörjning i Övre Norrland.

 

Projektets ambition är att under projektperioden januari 2024 till november 2025 förstärka förbundens och dess medlemmars kapacitet för utvecklat analysarbete, så att detta kan bedrivas vidare i egen regi efter avslutat projekt.

Verksamhetsdetaljer