Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö får en ny förbundschef

För Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö tillträdde Maria Lindgren-Tuoma som ny förbundschef i september 2015. Tidigare förbundschef Stellan Berglund kommer att biträda Maria fram till pensioneringen efter årsskiftet.

Maria kommer närmast från ett arbete som utvecklingsstrateg på gymnasiekontoret i Skellefteå med lång erfarenhet av myndighetssamverkan, projekt- och utvecklingsarbete inom offentlig sektor och samverkan med civilsamhälle och näringsliv.

– det känns inspirerande att få hålla i trådarna för det arbete som bedrivs inom Samordningsförbundet, säger Maria.

– vår uppgift är att genom samverkan, gemensamma insatser och effektiv resursanvändning öka funktions- och arbetsförmågan hos personer i behov av samordnad rehabilitering så att de kan få arbete och egen försörjning. I samverkan mellan myndigheter och parter i näringslivet blir det möjligt att lyfta blicken och se helheten för individens bästa.

Maria säger vidare att det är viktigt att arbeta för att motverka stuprörseffekter och att täta de glapp som kan uppstå mellan olika myndigheters ansvarsområden så att målgruppen inte ska falla mellan stolarna.

Samordningsförbundets målgrupp är i första hand personer mellan 16–64 år boende i Skellefteå och Norsjö kommuner. Dessa personer är av olika anledningar utanför arbetsmarknaden och i behov av samordnande rehabiliterande insatser. Särskilt prioriterade är unga i åldern 16–30 år.

Målet är att de ska förbättra eller helt återfå sin förmåga till förvärvsarbete och försörjning. Medlemmar i Samordningsförbundet är; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå och Norsjö kommuner samt Landstinget Västerbotten.

Dela:
0 kommentarer on Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö får en ny förbundschef
X